Autizmus, autizmus-spektrumzavar felismerése, terápiás, kognitiv viselkedésterápiás és pszicho – edukativ megközelítéseHa az alábbi tünetek valamelyikét észleli gyermekén.Az autizmus triász:

 1. 1. Reciprok: nyelvi és nem nyelvi kommunikáció
 2. 2. Kölcsönös: társas kapcsolatok, interakció
 3. 3. Rugalmas: gondolkodás, viselkedésFigyelem felhívó tünetek:


Csecsemő és kisdedkorban:

 1. hangadás (gagyogás)
 2. apátia, passzivitás, nyugtalanság
 3. szopási zavar
 4. szemkontaktus hiány
 5. gesztusok hiánya; pl. integetésI. A kölcsönös kommunikáció sérülésére utalhat:

 1. beszédfejlődés késése, megakadása
 2. beszédfejlődés késése, megakadása
 3. sztereotip szófordulatok
 4. személyes névmások, ragok cseréje
 5. idioszinkrázia ( létező szavakat sajátos módon kombinál )II. Kölcsönös társas kapcsolatok sérülésére utalhat:

 1. a környezetben lévő emberek iránt kevéssé érdeklődő
 2. fájdalmában nem keres vigasztalást
 3. spontán nem vigasztal vagy ritkán, csak eltúlzott érzelmek esetén
 4. örömének, élményeinek megosztására kevéssé törekszik
 5. játékok megosztásának nehézsége
 6. kortáskapcsolat hiányaIII.A rugalmas viselkedés szervezése, érdeklődés zavarára utalhat:

 1. funkcionális játékhasználat
 2. témájában szokatlan, fokozott intenzitású érdeklődési kör
 3. intenzív, behatárolt érdeklődési kör; pl. térképek, vasúti menetrend, bolygók, idojárás, vasúti pályák
 4. állandósághoz való kényszeres ragaszkodás
 5. kényszerek, rituálék
 6. szokatlan tárgyakhoz való ragaszkodásMegbízható cég 2016

A Dimola Oktatási és Fejlesztő Központ megkapta a méltó elismerést és kitüntetést. A kitüntetésről röviden annyit kell tudni, hogy a "Megbízható Cég" tanúsítványt csak olyan vállalkozások érdemelhetik ki, melyek az Ügyfelek visszajelzései alapján kifogástalan véleménnyel rendelkeznek.